Solrutten - Aurinkoreitti

Väyläsivustot

Pohjanmaan saariston on kohtalaisen matala ja kivistä ei ole puute. Navigointi saaristossa vaatii tarkkuutta. Erityistä huolellisuutta vaaditaan lähestyessä laitureita. 

Tuloväyläkuvaukset on tehty näitä seikkoja silmälläpitäen. 

Väylät kuvataan kuntajakoa käyttäen. Koska kuvattujen väylien määrä on noin 90 niin jako helpottaa selaamista. Lisäksi matkailijoille suunnattu info on Suomessa pitkälti kuntien ja kuntaliittojen ylläpitämää, joten on tästä syystä hyvä myös tietää minkä kunnan alueella liikkuu. 

Helpoiten etsit väyliä karttatoimintojen kautta

>>  Karttasivulle

Valitse ensin käyntikohde. Käyntikohteen sivulta voit navigoida tuloväylän sivulle.

 

Sivustot "Hydyllistä tietoa"

Näillä sivustoilla on muun muassa kuvattu sivustoilla käytettyjä symboleja.

Näillä sivustoilla on myös kuvattu väyläsuunnittulun, väylätutkimuksien ja väylien rakentamisen periaatteita.

Rannikkopohjanmaan kuntarakenne. Kunnista Kokkola kuuluu Keski-Pohjanmaan maakuntaan ja muut kunnat kuuluvat Pohjanmaan maakuntaan.