Solrutten - Aurinkoreitti

Översikt över Vasas farleder

Blått färgade farleder utgör nya och uppgraderade farleder som ingått i Solruttenprojektet. De här farlederna har djupsäkrats och har uppgraderats till allmänna och djupsäkrade farleder i klass fem. Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. 
Kraftlinjen över navigationslinjen in till stadens gästhamn vid Wasa Segelförenings klubbhamn har sommaren 2014 höjts med 15 meter till 32 m. På stadssidan minskades höjden till 30 m. Det här utgör en omfattande och mycket välkommen förbättring från den tidigare fria höjden som uppgått till endast 17 meter för leden in till föreningarnas bryggor.