Solrutten - Aurinkoreitti

Översikt över Vasas farleder

Kraftlinjen över navigationslinjen in till stadens gästhamn vid Wasa Segelförenings klubbhamn har sommaren 2014 höjts med 15 meter till 32 m. På stadssidan minskades höjden till 30 m. Det här utgör en omfattande och mycket välkommen förbättring från den tidigare fria höjden som uppgått till endast 17 meter för leden in till föreningarnas bryggor.