Solrutten - Aurinkoreitti

Översikt över Nykarlebynejdens, Vörås och Norra Korsholms farleder

Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem, kustens basfarled och fartygsfarleder.
Streckade rutter utgörs av multibeamlodade allmänna och enskilda båtrutter. Punktlinjerna utgörs i Nykarlebyområdet av de rutter som 1984 i områdets generalplan för båtleder var avsedda att föras in i registret, vilket ddet då tyvärr inte fanns resurser till. Rutterna är i flitigt bruk. Rutten in till Harapois utgör det tryggaste alternativet.. Den ruttens djup är uppskattat för hand. Observera att det finns broar över Hällnäsleden och bro vid Abborgrund.
 
Sidan uppdaterad 2024 02 08