Solrutten - Aurinkoreitti

Översikt över Karleby, Larsmo, Jakbostads och Nykarlebys farleder

Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem och blåa utgör nya djupsäkrade och uppgraderade farleder i klass fem. Farleden till Stubben utgör djupsäkrad enskild farled och ingår därför inte i sjökort.

Till Köpmanholmen har inrättas en ny 2,4 m djup farled in från norr. Farleden från Köpmanholmen in mot Sonamo bränsledepå har fördjupats. Området runt Öurans brygga har fördjupats. Farleden in till Bosunds bränsledepå har fördjupats. Farlederna dokumenteras i F-seriens nya sjökort publicerat 12.5.2017.

Söder om Larsmo har farlederna till Andra Sjön och till Segelsällskapet i Jakobstad uppgraderats och norr om Larsmo har farlederna till Bodö hamn i Öja (Café Bryggan), till Potten och till Lahdenperä uppgraderats.