Solrutten - Aurinkoreitti

Översikt över Vörås (Norra Korsholms och Nykarlebys) farleder

Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör dels nya och dels uppgraderade farleder. De här farlederna har djupsäkrats och i de har införts i farledsregistret förutom farlederna till Stubben och Jöusan, som utgör enskilda farleder. Farleder som visas med streckade linjer utgör icke djupsäkrade båtrutter.