Solrutten - Aurinkoreitti

Översikt över norra Korsholms liksom Vörås och Nykarlebys farleder

Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Streckade rutter utgör farleder i klass sex. De är inte trallade, men kan vara multibeamekolodade vilket framkommer närmare i en eventuellt beskrivning. Kanäs (nedanom Kantlax) farleds tidigare rutt, som numera är avlägsnad, anges streckad.

För allmänna farleder i klass fem, djupsäkrade, anges i sjökortet ett så kallat ledgångsdjup till vilket alltid tillkomer en säkerhetsmarginal. Den normala säkerhetsmarginalen utgör 80 cm, men i trånga passager där hastigheter och även sjögång är mindre kan 60 cm godkännas och i hamnar intill bryggorna till och med 40 cm i enskilda grundare fall. Det är att beakta att det skett förändringar och mindre flytt av navigationslinjer.