Solrutten - Aurinkoreitti

Översikt över norra Korsholms liksom Vörås och Nykarlebys farleder

Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör farleder som ingått i Solruttenprojektet. De här farlederna har djupsäkrats och färdigställts säsongen 2015. Båtrutten på östra sidan Värlax har förbättrats 2017 och ekolodats heltäckande, men inte djupsäkrats.

Samtliga blått färgade navigationslinjer har åren 2010-2014 sjömätts och säkrats i enlighet med NAVI-direktiven. I allmänna sjökort anges den här kategorin farleder med heldragen navigationslinje. För allmänna farleder i klass fem, djupsäkrade, anges i sjökortet ett så kallat ledgångsdjup till vilket alltid tillkomer en säkerhetsmarginal. Den normala säkerhetsmarginalen utgör 80 cm, men i trånga passager där hastigheter och även sjögång är mindre kan 60 cm godkännas och i hamnar intill bryggorna till och med 40 cm i enskilda grundare fall. Det är att beakta att det skett förändringar och mindre flytt av navigationslinjer.

Översikt över Korsholms inre och norra skärgård skärgård samt Vasas farleder

Svarta farleder utgör befintliga allmänna djupsäkrade farleder i klass fem. Blått färgade farleder utgör farleder som ingår i Solruttenprojektet.

Samtliga blått färgade navigationslinjer har åren 2010-2016 sjömätts och säkrats i enlighet med NAVI-direktiven. I allmänna sjökort anges den här kategorin farleder med heldragen navigationslinje. För allmänna farleder i klass fem, djupsäkrade, anges i sjökortet ett så kallat ledgångsdjup till vilket alltid tillkomer en säkerhetsmarginal. Den normala säkerhetsmarginalen utgör 80 cm, men i trånga passager där hastigheter och även sjögång är mindre kan 60 cm godkännas och i hamnar intill bryggorna till och med 50 cm i enskilda grundare (för mindre motorbåtar) fall. Det är att beakta att det skett förändringar och mindre flytt av navigationslinjer. I den här översikten har även tagits med djupsäkrade enskilda farleder, som inte finns dokumneterade i allmänna sjökort.