Solrutten - Aurinkoreitti

Navigoiminen Pohjanmaan väylissä vaatii tarkkuutta

Näillä sivustoilla kuvataan niitä väylämerkkejä ja muita symbooleja joita olemme kartta- ja tietosivuilla käyttäneet. Lyhyesti on myös kuvattu miten merenmittaustyöt on suoritettu ja väyläsuunnittelun periaatteista. Tämä syystä, että haluamme viestittää niitä erityispiirteitä ja vaatimuksia joita erityisesti tulevat Pohjanmaalla ilmi. On myös kuvattu väyläluokitusperiaatteet ja miten väyliä ylläpidetään. 

Hans Hästbackan tekemä kuva edustaa hyvin aluemme eniten huomiotava erityispiirre. Tervetuloa "kivien valtakuntaan"!

Toivomme, että olemme löytäneet kivet ennenkuin Te niitä löydätte!