Solrutten - Aurinkoreitti

Bra att veta om österbottniska seglingsförhållanden och farleder

De här sidorna är avsedda att ge litet information om de tecken och symboler som används i Solruttens inseglings- och farledsbeskrivningar. Vi har också satt ut information om principerna för sjömätningsarbeten och farledsplanering i avsikt att ge båtfararen en uppfattning om hur farlederna i allmänhet byggts för att motsvara de krav som ställs speciellt i Österbottens steniga, grunda och krävande förhållanden. Vi har också beskrivit grunderna och priniperna för farledsklassificering och hur de olika farledskategorierna underhålles och hur farledsägandet fungerar.  

Den österbottniska arkipelagen har mycket charm och bjuder på mycket att upptäcka, men det skall sägas till allra först att det överlag är stenigt här och bilden (okänt ursprung men kanske Hans Hästbacka) nedan får symbolisera nödvändigheten av att man tar det lugnt och iakttar exakthet, i synnerhet vid angöringar, för att inte förstöra båten och semestern. Vi vill inte avskräcka, men i alla fall påpeka att det krävs ett visst mått av sjömanskap och navigeringkunnande av den som rör sig i vår skärgård. Ofta hör man hamnvärdar säga att det nog går bra att komma in även med en djupgående båt då det nog är djupt "mellan stenarna"! Oberoende av bildens ursprung så vill vi gärna göra reklam för Hans Hästbackas böcker. Han har på ett beundransvärt sätt dokumenterat vår skärgård, nu senast boken "Stenriket" och vi tror den här bilden, ofta förekommande på nätet, är därifrån!
 

Vi hoppas innerligt att vi har hittat stenarna i angivna rutter före ni hittar dom!

Landhöjningen om knappt 9 millimeter per år ställer till det för oss kontinuerligt. Därtill kommer att båttrafiken undan för undan markant ökat i Österbotten, farterna har ökat och förändrat utnyttjande av sommartugor gör att vi har trafik även under den mörka perioden. År 2000 samlades därför ett sällskap att begrunda hur man kunde förbättra säkerheten i de österbottniska båtrutterna. Undan för undan har nu närmare 700 km båtleder, i huvudsak våra båtklubbars och fiskargillens egna leder, sjömätts, djupsäkrats, planerats om och registrerats varpå de även förts in i sjökort och navigationsinstrument.

Uppdaterad 2024 03 27