Solrutten - Aurinkoreitti

Tapahtumia "Aurinkoreitin hengessä"

”Aurinkoreitti”-nimitys syntyi 1970-luvulla. Sen ajan aktiiviset toimijat, jotka kehittivät veneilyolosuhteita Pohjanlahden itärannikolla loivat käsitteen Aurinkoreitti. Tämä käsittää rannikkoalueen joka alkaa Siipyyn niemestä Kristiinankaupungissa ja päättyy Ohtakarille Kokkolan ulkopuolella. Nimi Aurinkoreitti perustuu siihen että alue on Suomen vähäsateisin ja Suomen puoleisella merialueella Vaasan kohdalla eniten aurinkoisia tunteja vuodessa.

Aurinkoreitti-nimen alla on toteutettu useita hankkeita 70 - 90 luvuilla ja paljon muutakin on tehty hyvässä ”Aurinkoreittihengessä”. Osin kunnat ovat halunneet parantaa alueen vierailukohteita ja osin aurinkoreittiaktivistit ovat tehneet voitavansa luodakseen moottoriveneväyliä rannikon ja rannan läheisyyteen. Tästä syystä monet ovat pitäneet Aurinkoreittiä vain moottorivenereittinä. Samanaikaisesti monet veneseurat alkoivat merkitä paikallisia venereittejä ja Sundom Båtklubb oli ensimmäinen joka julkaisi oman epävirallisen merikortin, jota myydään paikallisesti. Myös merenkulkulaitos kiinnostui tällöin alueesta. Skaftungin väylä tutkittiin ja sen kulkusyvyys vahvistettiin 1,5 metriin. Merenkulkulaitois rakensi venereitit merivartioasemille ja viranomaisten tarpeisiin kuin myös tukemaan veneilyä yleensäkin. Mikkelinsaarille rakennettiin 2,4 (3m) venereitti, Norrskäriin rakennettiin venereitti. Klobbskatin kalasatamasta rakennettiin 2,6 m väylä Valassaarten kautta Malskäriin, josta väylä jatkuu 1,4 m väylänä silloiselle merivartioasemalle. Tätä reittiä ei kuitenkaan rekisteröity, vaikka se on ollut olemassa jo kohta 20 vuotta. Toinen merkittävä hanke oli Lappörenin lahden ruoppaus, jolloin saati hyvä venereitti Svedjehamnin ja Valassaarten välille. Myös Sonamodsin väylä Pietarsaaren ja Kokkolan välille kunnostettiin samaan aikaan.

Aktivistit työskentelivät kovasti myös saadakseen ”Pidä Saaristo Siistinä” toiminnan liikkeelle alueella. Pidä Saaristo Siistinä ry:n kunniajäsen Alf Norrgård kertoo, että Aurinkoreitin liikkeellepaneva voima oli Stig Näsman. Sundom Båt- och Farledsklubbin Göran Heinonen teki suuren työn pienempien venereittien merkitsemiseksi ja dokumentoimiseksi paikalliseen veneilymerikorttiin. Molemmat henkilöt mainitaankin ”Aurinkoreittikonsultteina” vuoden 1994 oppaassa.

Samoihin aikoihin tehtiin myös paljon parempien satamien rakentamiseksi sekä saaristo- että rannikkokalastajille. Näin monet kunnat olivat mukana niin väylä- kuin satamaomistaja isommissa kalasatamissa, mikä oli täysin uutta huoltorakenteissa.

Tuolloin saatiin paljon aikaan. Useille venereiteille oli kuitenkin yhteistä se, että niiden kulusyvyyttä ei vahvistettu vaikka ne merkittiin väylärekisteriin venereitteinä (nk. Yleinen luokan 6 reitti). Tästä syystä kuntien markkinointiponnistelut epäonnistuivat, osin kokonaan, koska veneilijät eivät yksinkertaisesti uskaltautuneet pohjanmaan alueen saaristoon.

Kaksi isoa projektia, joita Wasa Segelförening ja Bergö Fiskargille ovat vieneet eteenpäin ja koordinoineet vuosina 2010 – 2014 ovat pyrkineet korjaamaan väärinkäsityksiä. Liikenneviraston avustuksella on nyt tutkittu ja vahvistettu kaikkiaan noin 400 km aiempaa syvempiä venereittejä, joista osa täysin uusia, tavoitteena päivittää ne yleisiksi paikallisiksi väyliksi luokkaan 5 seuraavissa painettavissa merikorteissa (ensimmäisen kerran vuoden 2017 F-kortissa).  

Viimeisten vuosikymmenien aikana toimintojen rakenne on muuttunut radikaalisti kun armeija, merivartiosto ja luotsilaitos ovat kadonneet saaristosta ja tilalle ovat tulleet luonnonsuojeluviranomaiset. Samaan aikaan kaikki paikat on avattu kaikille ja erityisesti paikalliselle yleisölle. Luonnonsuojeluviranomaisilla on kuitenkin jatkuva resurssipula, joka tarkoittaa että kohteiden kunto heikkenee nopeasti. Kunnatkaan eivät ole sitoutuneet huolehtimaan näistä kohteista. Tällä hetkellä tilanne on ristiriitainen ja sitä voi kutsua lähinnä palontorjunnaksi. Aurinkoreitin toimijat ovat kuitenkin toiveikkaita sen suhteen, että asiat lähtevät etenemään oikeaan suuntaan.

Eri alihakemistoissa on dokumentteja, joita on Aurinkoreitin toimijat ovat Aurinkoreitistä julkaisseet, tai jotka on muutoin julkaistu Aurinkoreitin hengessä.