Solrutten - Aurinkoreitti

 Söderskatans besöksbrygga

  
Bryggan skall förlängas våren 2023.
Från besöksplatsen startar Västerö vandringsled norrut.
 
Farledslinjen norr om Snögrund, Snögrunds historiska skyddsankringsplats och inseglingsfarleden till Söderskatans besöksbrygga har färdigställts i sept 2022:
 
Trallningsdjupen och djupen vid nuvarande brygga (det finns plan att förlänga bryggan 10 m till säsongen 2023):

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.