Solrutten - Aurinkoreitti

 Söderskatans besöksbrygga           

Innan julisäsongen 2024 börjar läggs remmare till Storvikens ankringsplats norr om Söderskatan. Det har funnits efterfrågan på möjlighet för djupare segelbåtar att nå åtkomst till Västeröns fina vandringsled. Vi lägger upp beskrivningen när de nya remmarna är på plats. Tillsvidare må man vara nöjd med Snögrunds ankringsplats, som i tiden använts vid virkesflottning.

  
Bryggan skall förlängas våren 2023. Vi uppdaterar här när det är gjort.
Från besöksplatsen startar Västerö vandringsled norrut.
 
Farledslinjen norr om Snögrund, Snögrunds historiska skyddsankringsplats och iförnyade nseglingsfarleden till Söderskatans besöksbrygga har färdigställts i sept 2022:
 
2022 09 15 Inseglinglinje med ramningsdkup angivna. Endast 5 m brett vid sista porten. I området förekommer stora vattenväxlingar:
 
Insegling Söderskatan´bild 2022 09 05 (JE):
 
 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mitta Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.