Solrutten - Aurinkoreitti

Teckenförklaringar 

I inseglingsbeskrivningarna har vi strävat till att använda gällande officiella finska sjökorts-symboler. I syfte att ange med stångramning (trallning) säkrade djup i farleder och hamnar används den symbolik som i allmänhet används för handelsfarlederna. Beträffande hamnsidorna har vi sett behov att utveckla symboliken för olika former av hamnar i syfte att snabbt kunna ge läsaren en uppfattning om besöksplatsens kategori och servicenivå.