Solrutten - Aurinkoreitti

Malskär - Valassaaret

 

  1,4 m     Mareograf Vaasa

Kunnan omistama yksityinen väylä. Norderstörs sund on pari vuosikymmentä sitten syvennetty ja kanavan syvyys on maanousua huomioiden nyt n. 2,1 m. Väylän tankoharauksella varmistettu syvyys on 2,0 m. Skarvgaddenin kohta on kapea ja vaarallinen varsinkin mikäli tuulee etelästä jolloin aallokko voi olla korkea. Pitää muistaa, että väylä on edelleen epävirallinen ja syvällä kulkeva alus on syytä pysyä Skarvgaddenin kohdalla n 2-3 m keskilinjasta itäpuolela. Merivartiosto on helpottanut navigoinnin kohdassa lisämällä navigointilinjaan apulinja josta kuvaus alla. Väylän viitat voivat helposti olla alueen merivirtauksien ja jääolosuhteiden takia pakoiltaan joten on syytä pysyä taululinjoissa hyvinkin tarkasti!

 

Merivartiosto on aikoinaan rakentanut pienen apulinjan joka ohjaa hivenen päälinjasta pois metrin pari ettei aallokossa haittaa olisi kahdesta n. 1,8 - 2,0 m syyvyydessä olevasta kivestä (toinen Skarvgaddenin kohdalla ja toinen käännöskohdassa itäviitan kohdalla). Tauluksi valitaan valkoinen lauta ja taaempana oleva päälinjan taulu.

© Osuuskunta Aurinkoreitti, Wasa Segelförening, Bergö Fiskargille ja Oy Mapteam omistavat oikeudet yllä olevaan kuvaukseen. VAROITUS: Osuuskunta Aurinkoreitti ei ole tarkistanut tämän tuotteen, kuvauksen tietoja, eikä se ota vastuuta tietojen oikeellisuudesta.