Solrutten - Aurinkoreitti

Malskär - Valsörarna enskilda patrulleringsfarled (Farled nr 726)

 

  1,4 m     Mareograf Vasa

Farleden har utgjort Sjöbevakningens enskilda farled och den har övergått till kommunen och sköts inte ännu enligt normala regler.  Björkö Båtklubb har övertagit förvaltningen av stationsområdets bastuområde och farledsunderhållet. Isförhållandena är besvärliga och det kan ta lång tid att ersätta remmare. Håll alltså enstavlornas linjer och lita inte på remmarna annat än indikativt ! Det här gäller i synnerhet platsen för utropstecknet där farleden är endast 15 meter bred!!!. Det går inte att mötas på den platsen speciellt i sjögång. Observera också Kvarkens genomströmning som gör att båten snabbt kan föras ur läge. Mot det här smala stället ligger även ibland svåra vårisvallar som kan flytta stenar. Navigationslinjen är ändå regelrätt säkrad med ramstång och ekolodad heltäckande år 2012 och relativt säker blott man ligger mitt i navigationslinjen. Navigationslinjens remmare har till stor del förnyats våren 2017. 

Till kännedom att 2,6 m farledens djup genom sundet vid Malskär har ändrat till 2,4 m då det är endast 3,0 m säkrat djup vid medelvattenstånd  i det strömma smala grävda sundet vid Malskär. Djupare båtar bör ta den nya farleden innanför Nikersgrund. Det ostliga Innloppet till Malskärs skyddshamn har fortsättningsvis ledgångsdjupet 2,6 meter.

Notera remmarupplägget med lateralremmare riktning W -> E i den grävda kanalen (grävd  till 2,1 m djup).

Notera det farliga stället knappt innan svängen vid Skarvgaddens grynna. Grundet på västra sidan huvudlinjenlinjen når så gott som fram till huvudlinjen varför det satts upp en liten stödlinje som stöd för navigering vid Skarvgadden som fungerar bra. Man skall välja som nedre tavla (se den infällda bilden) en vitmålad bräda och som bakre tavla huvudlinjens bakre styrtavla. Stället är farligt och det rekommenderas inte att man går där med en djup båt då det sjöar.

Viktigt också att notera den sydligaste västremmaren i förgreningen till Malskär. Det finns stenar där! Gena alltså inte från eller till Malskär! Ta ut hela svängen!

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.