Solrutten - Aurinkoreitti

Historisk farled: Holmbergsgrunds farled (käännöstyöst odottavat)

   2,4 m   

 Farleden utgör hsitorisk farled och är borttagen ut farledsregistret och saknar helt säkerhetsanordningar. Farledsområdet undersöktes och säkrades på nytt enligt medelvattenstånd MW2010 i syfte att eventuellt återinföra farleden i registret någon gång framöver.

Farleden är fortsättningssvis i rätt flitigt bruk högsommartid och i synnerhet dagar då sjön ligger hårt på mot Fäliskär från SW. Rekommenderas att inte använda rutten under fåglarnas flyttningstider, då området har synnerligen stor betydelse som rastplats vår och höst. Det kan även ligga fiskebragder i området.

 
 

 Chart from 1921:

 

Baskarta © Trafikverket, tillståndsnummer LIVI/1765/07.03.01/2016. VARNING: Bör inte användas för navigering. Trafikverket har inte kontrollerat uppgifterna i denna produkt och ansvarar inte för att de är korrekta eller för ändringar som gjorts i efterhand. Utdraget är från Solruttens farledsframställning och i registreringsmeddelandet kan förekomma avvikelser som resultat av Trafikverkets slutgranskning varför Andelslaget Solrutten inte heller tar ansvar för riktigheten i bifogat sjökortsutdrag. Eventuella förändringar framkommer ur Trafikverkets slutliga registreringsmeddelanden.


©
 Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.