Solrutten - Aurinkoreitti

 1612 Stråkavikens fiskehamn och besöksbrygga

Innanför gästbryggan finns fiskebryggan.

GE PLATS ÅT FISKEBÅTARNA SOM OPERERAR FRÅN HAMNEN! 

 
  Hamnkiosken 040 1801482
https://www.facebook.com/OsteroKiosk/?locale=sv_SE
 

  5 P. Hamnens gästbrygga har förnyats (förlängts) våren 2019

 
  
 
Bottnen i viken utgörs av rörlig sand och stranden söder om flytbryggan är (mycket) badvänlig. Någon egentlig simstrand är det dock inte.  
I fileringshallen invid bryggan finns dusch och WC som man eventuellt kommer åt ifall där rör sig någon vänlig fiskare och ifall kiosken i hamnen är bemannad.
Detta gäller även tillgången till elstolpen. Ibland kan man få köpa fisk direkt ur fångsten.
 

2023 (c) Panu Kuoppala:
 Bryggan har förlängts 2019 för att ge bättre plats för gäster:
 
 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.