Solrutten - Aurinkoreitti

Yleiskartta Maalahden ja Korsnäsin väylistä ja käyntisatamista

Uudet varmistetut ja parannetut väylät näkyvät kartalla sinisinä. Katkoviivoilla osoitetu ovat yleisiä venereittejä ja keltaisilla viivoilla merkitetyt ovat yleisiä kalastusreittejä. Bredhällanin ison venesataman reitti kaupunkiin näkyy pisteviivalla merkittynä.