Solrutten - Aurinkoreitti

Insegling till Snärörarna och Kastet

  2,4 m  

Båtrutten västerom Snärörarna upp mot Yttre Uddskär har inte djupsäkrats. Den båtrutten har dock ekolodats heltäckande och ett indikativt ledgångsdjuep uppgående till 1,8 meter anges sedan 13.6.2019. (Rutten har fördjupats 13.6.2019 och farledsdjupet är nu ca 2,6 - 2,8 m men har inte slutgranskats).

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.