Solrutten - Aurinkoreitti

Björkö - Klobbskat - Valsörarna arkipelag

Kommentarer: 
> Notera djupangivelsen för sundet vid Malskärsören. 
> Notera att linjetavlorna i princip skall tas inverst (även om de nog inte syns) då man går upp från Storkallan mot Malskär
> I skissen har tagits med den enskilda farled som går på östra sidan Valsörarna. Den finns beskriven bland farlederna. Länk: Farled 726.
> I skissen finns även enskilda båtrutter norrut från Svedjeham och norrut från Klobbskat. De här ruttern hittar du beskrivna i Sundom Båt- och Farledsklubbs båtsportskort.
 Uppdaterad 2024 02 22