Solrutten - Aurinkoreitti

Vallgrundsområdets översikt

Samtliga berörda allmänna och enskilda båtrutter har existerat sedan många årtionden och de har nu till största delen djupsäkrats och klassats upp.

Farled nr 761 och yttre delen av farled 767 har försetts med större remmare i klassen 160 mm och övriga remmare är i storleksklass 100 mm.

Samtliga, förutom till bryggorna nr 2 och nr 4, har djupsäkrats med stångramning i enlighet med NAVI-direktiven och säkerhetsmarginalen utöver angivet ledgångsdjup utgör 60-80 cm därutöver. Till brygga nr 2  (Kalvholmarna - Södra Vallgrund båtklubbs hemmahamn) planeras för tillfället en förbättrad enskild båtrutt in den norra vägen. Den remmas förmodligen ut våren 2017.

I beskrivningen nedan beskrivs förändringarna. Svarta remmare är sådana vars position inte ändras och remmare med röd färg utgör flyttade eller nya remmare. Observera att linjen på en del avsnitt flyttar något längre ut från sommarstugorna. 

Från farled nr 761-781, Korsö-Berggrund farled finns flera utlöpare till hamnar och besöksplatser längs med rutten.

Farled nr 763, Långörskatans farled, leder in till Bulleråsens badstrands besöksbrygga (nr 3) vars bryggområde borde rensas från stenar för att bli helt bra så se upp litet! Linjen in mot Bullerås brygga markeras av ett par röd-gröna remmarportar i dimension 100 mm. Innanför bryggan finns en och annan (dåligt underhållen) boj. Badstranden är kommunens och är förmodligen den badstrand som har Replotområdets bästa djupa strandbotten, liksom även naturstranden vid Sommarös fortifikationsområde, och därför lämplig även för vuxna. Den får då och då betyg som Vasaregionens definitivt bästa badstrand för de som vill vara i vattnet. Så bra är bottnen. Invid vägen, knappt förbi Bullerås beställningsrestaurang, in mot Kalvholm finns ett fint säljaktsmuseum värt att besöka.

Farled 763 övergår från Bullerås brygga längre in i Kalvholmarnas mycket smala grunda båtrutt. Båtrutten leder in till Södra Vallgrund båtklubbs hemmahamn (nr 2). Båtrutten är smal och grund.

Farled 764. Kalvholms västra enskilda båtrutt. Båtrutten har förbättrats med ny remmaruppsättning i maj 2017 och den är något djupare och bredare än den mycket trånga rutt som går upp från Bullerås brygga. Rutten ingår inte i allmänna sjökort.

Farled nr 761 skär den stora sjöbevakningsstationens 2,4 meter djupa inseglingsfarled. Innanför sjöbevakningsstationen övergår farleden i Sommarösunds grunda farled som leder till en stor brygga (nr 5) alldeles innanför sjöbevakningsstationen. Linjen in till lastbryggan markeras av ett par röd-gröna remmarportar i dimension 100 mm. Därifrån fortsätter en grund båtrutt in mot det egentliga Sommarösund. Längst in finns en nyanlagd badstrand och gästbrygga (nr 4). Viken har nyligen rensats och fördjupats och enligt uppgift är den utremmade linjen in omkring 1,5 m djup vid medelvattenstånd, varför gästbryggan närmast är tänkt för båtfarare med lokalkännedom med inte alltför stora motorbåtar. Tyvärr verkar det som om det ett tiotal meter innanför Sommarösunds lastbrygga skulle finnas en klack, som utgör en rest från muddringen av viken och klackens djup utgör endast 120 - 130 cm. Segelbåtar göra sig icke besvär.

Till gästbrygga nr 1562, "Sommarö Fort", leder en 2,4 meters farled. Här fanns tidigare försvarsmaktens övningsområde och området utgör idag fritidsområde med naturlig sandstrand på västra insidan vars botten lär vara i klass med Bullerås simstrands hårda sandbotten. Bryggan är byggd för fartyg, hög, och svår att förtöja vid på utsidan. En del av utsidan är oanvändbar då bultar och spikar sticker ut här och där. Forststyrelsen planerar åtgärda bryggan. Området är sevärt och här finns som sagt en fin strand en bit in.

Norra Vallgrunds hamn (nr 1) utgör en vacker kulturmiljö med sina många båthus. Inne i viken finns en badstrand för barn. Dock knappt endast en gästplats.

Utflyktshamnen Larsbjörkasskär, nr 1560, kan besökas av djupa båtar om man går in försiktigt med fören mot bryggan. Här finns grilltak, utedass och en bastu öppen för båtfarare, och gärna förväntas man vara medlem i sällskapet Håll Skärgården Ren, som underhåller området och bastun.

Utfärdsplatsen 1553, Kopparfuruskär, utgör ett relativt populärt utfärdsmål pga närheten till Vasa. Även Kopparfuruskär underhålls av Håll Skärgården Ren. Utanför skissen knappt öster om Kopparfuruskär, längs med den nya 2,4 meters farleden finns skärgårdsrestaurang Jannes Saloon och där kan man övernatta i båt, men man måste komma överens om detta med restaurangen.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.