Solrutten - Aurinkoreitti

Inseglingsbeskrivning till Replot gästhamn

  2,4 m    

Replot båthamns djupa bryggas bryggområde har fördjupats i september 2014 och en moränvall utanför hamnens port har avlägsnats. Farledens djup har nu säkrats med ramstång till 3,2 meter och inseglingslinjens nya djup har ökats från 1,8 meter till 2,4 meter. Utremningen har inte ändrats. Observera att brandbåten har en egen plats i båthamnen. Djupa båtar kan förtöja vid huvudbryggan och längre in finns platser för mer grundgående båtar. Förtöjning vid bojar.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.