Solrutten - Aurinkoreitti

Öurans inseglingslinje

    2,4 m  

 +   1,8 m ?

 

Området runt bryggan vid Söderskatan har fördjupats hösten 2015 och området har säkrats sedan en sten tagits bort vårvintern 2016. Djup till ankringsområdet är 3,2 meter, vilket ger ett ledgångsdjup uppgående till 2,4 meter. Djupförhållandena vid bryggan skall ännu kontrolleras.

 

Foto Copyright: © Kåge Ahlsved

Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf. 

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.