Solrutten - Aurinkoreitti

Bodö och Bosund farleder

  Bodö farled 1,8 m   

  Bosund farled 1,6 m

 Bosund Båt- Fiske- och Jaktmuseums brygga 1,0 m 

Farleden till Bodös brygga har fördjupats vårvinten 2016 och säkrats med stångramning försommaren 2016. Det säkrade djupet utgör 2,4 meter och ledgångsdjupet är 1,8 meter. Farleden har öppnats vid midsommar 2016 och den har uppgraderats till allmän och djupsäkrad farled i klass fem.

Farleden till Bosunds bränseldepå har fördjupats och säkrats med stångramning (trallning) hösten 2015. Det säkrade djupet utgör nu 2,2 meter och ledgångsdjupet är 1,6 meter. Farleden har uppgraderats till allmän och säkrad lokal farled i klass fem.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria