Solrutten - Aurinkoreitti

Kilens farled (farled nr. 1090) till Kilhamn (hamn nr. 1408).

  2,4 m   

 
 

Seglationsdjupet har ändrat 20.6.2014 till 2,4 m och farleden leder nu fram till stora bryggan. I hamnområdet finns några nya remmare och de innersta styrtavlorna har tagits ned. Farledsområdet har säkrats med ramstång till 3,2 meter vid medelvattenstånd år 2010. Säkerhetsmarginalen är således 0,8 m för vattenståndsväxlingar och sjögång.

Sideby samfällighet och Kilens Hembygdsgård har år 2010 fördjupat hamnområdet i samarbete med Wasa Segelförening och Trafikverket som engagerat Oy Mapteam Ab att säkra seglationsdjupen till hamnen. Mapteam har planerat farleden och Trafikverket har fastställt den förändrade farledslinjen och seglationsdjupen 2014. Trafikverket har avlägsnat den innersta enslinjens linjetavlor och satt ut remmarna.

Farleden har tidigare tidigare endast lett till virkesdiktalerna i nordvästra delen av hamnbassängen. Farleden har nu förlängts ner till bryggorna och även fördjupats. Fördjupningsarbetena har utförts även vid den långsides liggande gästbryggan men försiktighet bör iakttagas då man närmar sig den. I samband med sjömätningarna kunde inte ramstången föras innanför bojarna och området vid den bryggan kunde därför inte säkras helt, men djupen torde i alla fall vara de önskade. Det ekolodade djupet är i inseglingsbeskrivningen märkt med rött intill bryggan vilket indikerar osäkerheten.

 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.