Solrutten - Aurinkoreitti

Norrskärs inseglingsbeskrivning

 1,6 m                    Mareograf

Det säkrade djupet är vid porten några cm mer än 200 cm och inseglingslinjens ledgångsdjup är 1,6 meter med beaktande av säkerhetsmarginaler. Portens sidor har förstärkts det senaste året och arbetet fortsätter åren 2024-25 med att förbättra hamn och port. Då skräpet avlägsnades vid porten kunde ett farledsdjup på ca 2,0 meter säkras hösten 2016. Beträffande insegling, se närmare separat beskrivning på hamnsidan. Det kan vara mycket svårt att ta sig in genom den snäva porten i hård nordlig vind och då kan även suget inne i hamnbassängen vara svårt. Se upp för stenarna omedelbart utanför porten på den norra sidan!

Hamnbassängen är i genomsnitt 2.6 - 2,8 meter djup men den är täckt av ett nästan metertjockt lager av uppsamlat slam som samlats från förmultnad växtlighet och från fiskrens under åren vilket inte gör det angenämt att ankra och kan även förosraka problem med båtar som drivs med vattenjet. Kylvattenintagen sockar även de med lätthet. Slammet hindras av portens höga tröskel från att sugas ut i hårda vindar. Bassängen är så tillvida helt enkelt fel byggd från början, då man i portområdet inte helt avlägsnat kammen som pirarna byggts på.

 

Håll hunden kopplad ! På Norrskär finns utrotningshotade arter som skyddas av unionens fågeldirektiv. Man skall därför inte heller röra sig utanför stigarna och absolut inte på norra och västra sidan av ön.

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.