Solrutten - Aurinkoreitti

    Håll Skärgården Ren r.f. (under redigering)

    Håll Skärgården Ren r.f., grundad år 1969, är en riksomfattande miljöorganisation för båtfarare och andra som rör sig på finländska vatten. Föreningen är verksam i skärgårds- och kustområdena samt i Insjöfinland.

    Föreningens uppgift och syfte är att hålla Finlands stränder och skärgård rena och att stöda möjligheterna till båtliv på alla vattenområden i Finland. Förutom konkret avfallshanteringsarbete ägnar sig föreningen också åt miljöfostran.

    Länk till föreningens websidor: http://www.hallskargardenren.fi/sv/forening/verksamhetsomraden/bottniska_viken