Solrutten - Aurinkoreitti

    Förbundet Segling och Båtsport i Finland (redigering pågår)

    Länk till förbundets förteckning över medlemsföreningarna:

    http://www.spv.fi/sv/web/spvfi-sv/medlemsforeningarna