Solrutten - Aurinkoreitti

Information om skärgårdens aktörer

Sidorna är knappt påbörjade och därför tillsvidare dolda!

I det här avsnittet finner du information om de flesta av de viktiga aktörer som "ger järnet" i syfte att strukturen för de som rör sig på vattnen i det österbottniska kustbandet skall utvecklas och fungera.

De här informationssidorna är öppna för alla.