Solrutten - Aurinkoreitti

    Bildserie (6 bilder) som beskriver nya och uppgraderade allmänna farleder med röda linjer och tidigare allmänna farleder i blått.

    De flesta av de uppdaterade farlederna finns med i den officiella F-sjökortsserien utgiven av Trafikverket 2017. Några finns inte i den serien, såsom farleden från Klobbskat norrut som registrerades 2018, men vi har dessa beskrivna på våra farledssidor.

    >> PDF-version