Solrutten - Aurinkoreitti

  Solrutten 

  Andelslaget Solrutten verkar för att ge båtfarare bättre tillgänglighet till gästhamnar och besökshamnar i Kvarken och Österbotten.

  Den båtrutt, som anses börja utanför Sideby i Kristinestad och som går upp till Ohtakari norr om Karleby har i årtionden gått under smeknamnet "Solrutten". Då man som båtfarare tar sig upp söderifrån till den österbottniska kusten möts man först av Nordens näststörsta fyr vid Yttergrund intill Sideby Udd. Rutten går från Sideby norrut genom Österbottens kustland och Kvarkens skärgård till Karleby. Det här kustområdet anses ha de flesta soltimmar Fastlands-Finland kan bjuda på, vilket dels har att göra med molnfrihet men också med en lång skymning, som inte övergår i natt, och därav kommer smeknamnet "Solrutten". Iqaluit, huvudstad i territoriet Nunavut i Kanada, ligger ungefär på samma breddgrad som Vasa. Något att reflektera över.

  Det är också ljust så gott som hela sommaren i Kvarkenregionen. I Vasa inträder den "civila skymningen" (civil twilight - också kallad borgerlig skymning då solen inte går under 6 grader från horisonten och man kan läsa en dagstidning) den 25e maj och den upphör den 19e juli. I knappt 2 hela månader är det således så ljust att man obehindrat kan navigera nattetid.  Kombinerat med att havet för det mesta är lugnt under nätterna i Kvarken, så tar man ofta tillfället i akt och gör de långa överfarterna, exempelvis över till Höga Kusten, just nattetid. Ofta svårt att förklara fenomenet för båtfarare från södra Finland, då där inte alls förekommer "Twilight nights". Det är något man måste uppleva - en "Nautisk natt". Iqaluit, huvudstad i territoriet Nunavut i Kanada, ligger ungefär på samma breddgrad som Vasa. Något att reflektera över kanske.

   

  MÖT ETT UNIKT KUST- OCH SKÄRGÅRDSOMRÅDE!

  Kvarkenregionen är tack vare gången istid och den pågående landhöjningen (omkring 9 mm per år) unikt i världen. Kännetecknande för den österbottniska kustregionen är att befolkningens majoritetssråk är svenska, vilket i synnerhet kommer till uttryck i skärgårdsområdena!

  I ruttens mellersta region finns Kvarkens förhållandevis vidsträckta skärgårdsområde. Kvarkens geologi är unik i världen och av den orsaken utgör en betydande del av området världsnaturarvsområde.

  Jag vill läsa mer om världsarvet: https://www.vaasa.fi/sv/se-och-upplev/kvarkens-skargard/

  Området är känt för att vara grunt och för sina tusentals rev och istida flyttstensblock. Sedan historisk tid har lokala båtfarare märkt ut ett tusental kilometer båtleder i syfte att göra navigering och i synnerhet fisket i området möjligt. Båtlivets karaktär har gradvis förändrats och kravet på kvalitativt goda farleder, båtrutter och hamnar för båtfarare har blivit mer uttalat.

  Andelslaget Solrutten har i första hand grundats i syfte att koordinera båtklubbarnas, fiskargillenas ansatser att underhålla och förbättra farleds- och hamninfrastrukturen i Kustösterbotten. Andelslaget har även ställt som mål att ge båtfarare ändamålsenlig information om rutter och hamnar i regionen. Därav följer att vi med de här websidorna, förutom att vi betjänar båtfarare, även betjänar dels det egna bolagets förvaltning och därtill flera kategorier aktörer. Andelslaget utgör en ideell organisation, som verkar i  icke vinstgivande syfte. Det här innebär att alla influtna medel används i syfte att främja verksamheten och infrastrukturen. Andelslaget betalar inte ut arvoden och inte heller löner. Köptjänster anlitas.

  Hoppas du som båtfarare finner nytta och glädje i vår ansats att betjäna Dig och därmed öppna för Dig en helt ny äventyrsvärld med kristallklara vatten, stenar, rev och många små besöksplatser men dock med något rudimentär service! De små trästäderna är mycket besöksvärda idyller liksom mången kulturmiljö vid besöksplatserna. Därtill har vi här en speciell natur, och kom ihåg att den är känslig, och så givetvis Kvarkens Världsnaturarv. Sommartid bjuds det på mycket kultur och evenemang i byar och städer, så bekanta dig gärna med turistsidornas evenemangskalendrar.

  https://events.osterbotten.fi/evenemang/

  Visit Österbottensidan har släckts ned och nu finns det i stället flera olika sidor för de olika områdena i Österbotten. De kan vara invävda i andra portaler och knepiga att hitta såsom för Vasaområdets del där områdets turism hittas i Vasa stads portal på orden: "Visit Vasa" och övriga orter hittas vanligen på samma sätt i sökmaskinerna. Ibland används inte ortens svenska namn för eventuellt sökportal, så då gäller det att söka med det finska namnet och stavningen. Det lokala majoritetsspråket avgör förhållandet.

  https://www.visitkokkola.fi/sv/

  https://www.visitjakobstadregion.fi/sv

  https://www.vaasa.fi/sv/se-och-upplev/

  Exempel på enskilda kommuners sidor:

  https://www.visitnarpes.fi/sv

  https://visitkaskinen.fi/sv

  https://www.visitkristinestad.fi/

   

  Sidan uppdaterad 6.5.2021