Solrutten - Aurinkoreitti

  Världsnaturarvet "Höga Kustens och Kvarkens Skärgård"

   

  MÖT ETT UNIKT KUST- OCH SKÄRGÅRDSOMRÅDE! 

  Om Du vill läsa mer om världsarvet: https://www.vaasa.fi/sv/se-och-upplev/kvarkens-skargard/

  Kvarkenregionen är tack vare gången istid och den pågående landhöjningen (omkring 9 mm per år) unikt i världen. Kännetecknande för den österbottniska kustregionen är att befolkningens majoritetssråk är svenska, vilket i synnerhet kommer till uttryck i skärgårdsområdena!

  I ruttens mellersta region finns Kvarkens förhållandevis vidsträckta skärgårdsområde. Kvarkens geologi är unik i världen och av den orsaken utgör en betydande del av området världsnaturarvsområde.

  Området är känt för att vara grunt och för sina tusentals rev och istida flyttstensblock. Sedan historisk tid har lokala båtfarare märkt ut ett tusental kilometer båtleder i syfte att göra navigering och i synnerhet fisket i området möjligt. Båtlivets karaktär har gradvis förändrats och kravet på kvalitativt goda farleder, båtrutter och hamnar för båtfarare har blivit mer uttalat.

  Andelslaget Solrutten har i första hand grundats i syfte att koordinera båtklubbarnas, fiskargillenas ansatser att underhålla och förbättra farleds- och hamninfrastrukturen i Kustösterbotten. Andelslaget har även ställt som mål att ge båtfarare ändamålsenlig information om rutter och hamnar i regionen. Därav följer att vi med de här websidorna, förutom att vi betjänar båtfarare, även betjänar dels flera andra kategorier aktörer.

  Andelslaget utgör en ideell organisation, som verkar i  icke vinstgivande syfte. Det här innebär att alla influtna medel används i syfte att främja verksamheten och infrastrukturen. Andelslaget betalar inte ut arvoden och inte heller löner. Köptjänster anlitas.

  Hoppas du som båtfarare finner nytta och glädje i vår ansats att betjäna Dig och därmed öppna för Dig en helt ny äventyrsvärld med kristallklara vatten, stenar, rev och många små besöksplatser men dock med något rudimentär service! De små trästäderna är mycket besöksvärda idyller liksom mången kulturmiljö vid besöksplatserna. Därtill har vi här en speciell natur, och kom ihåg att den är känslig, och så givetvis Kvarkens Världsnaturarv. Sommartid bjuds det på mycket kultur och evenemang i byar och städer, så bekanta dig gärna med turistsidornas evenemangskalendrar.

  Uppdaterad 27 02 2024