Solrutten - Aurinkoreitti

  Registrerade ägarmedlemmar vid andelslagets ordinarie stämma 2021

  För tillfället utgörs andelsägarna av de samfund som tagit initiativ till Solruttenprojekten och av de privaträttsliga samfund som underhåller farleder de förbundit sig att förvalta. Andelslaget bjuder även in samfund som underhåller besöksplatser och upprätthåller service för båtfarare i den österbottniska skärgården.
  1. Bergö Fiskargille r.f.
  2. Bergö Båtklubb r.f.
  3. Björkö Båtklubb r.f.
  4. Finlands Fyrsällskap rf.
  5. Föreningen Gäddvikens hamnar, Öja
  6. Gamlakarleby Segelförening r.f.
  7. Harrström Lantmanna- och Fiskargille r.f.
  8. Hydrolink Ab
  9. Intresseföreningen för en levande skärgård r.f.
  10. Korsnäs bys samfällighet
  11. Korsnäs Lantamanna- och Fiskargille r.f.
  12. Korsnäs Båtklubb r.f.
  13. Kristinestads Segelförening r.f.
  14. Kvarkens Båtklubb r.f.
  15. Malax Navigationsklubb r.f.
  16. Maxmo Motorbåtsklubb r.f.       
  17. Maxmo Skärgårds fiskargille rf.                                   
  18. Maxmo Skärgårds samfällighet
  19. Molpe Sjöräddare r.f.
  20. Naturstation Gåshällan r.f.
  21. Naturstation Gåshällans vänner r.f.
  22. Oravais Båtklubb r.f.
  23. Petalax Båt- och Navigationsklubb r.f.
  24. Petalax och Nyby byars samfällighet
  25. Petsmo Båtklubb r.f.
  26. Ragnsby samfällighet
  27. Replot Båtklubb r.f.
  28. Segelsällskapet i Jakobstad r.f.
  29. Segelsällskapet Ägir r.f.
  30. Sideby Södra Fiskargille rf.
  31. Skepparklubben r.f. Närpes
  32. Skärgårdsrådet r.f.
  33. Stubbens intresseförening r.f.
  34. Sundom Båt- och Farledsklubb r.f.
  35. Södra Vallgrund Båtklubb r.f.
  36. Vaasan Merenkyntäjät r.y.
  37. Vaasan Meripuolustustaidon kehittämisyhdistys r.y.
  38. Vasa Arbetares Segelsällskap r.f.
  39. Vasa Motorbåtsklubb r.f.
  40. Vasa Navigationssällskap rf.
  41. Wasa Segelförening r.f.
  42. Vasa Sjöräddningssällskap r.f.
  43. Västerhankmo hamnförening r.f. 
  44. Vörå Båtklubb r.f.
  45. Åminne Hamn r.f.
  46. Österö-Vesterö Fiskargille r.f.
  47. Skaftung Fiskargille rf. utgör inte andelsägare men har såsom litet samfund beviljats närvaro, yttrande och förslagsrätt vid stämmor
  48. Sideby Fiskargille rf. utgör inte andelsägare men har såsom litet samfund beviljats närvaro, yttrande och förslagsrätt vid stämmor

   Sidan uppdaterad 2021 05 04