Solrutten - Aurinkoreitti

  Registrerade ägarmedlemmar inför andelslagets ordinarie stämma 2024

  För tillfället utgörs andelsägarna av de samfund som tagit initiativ till Solruttenprojekten och av de privaträttsliga samfund som underhåller farleder de förbundit sig att förvalta. Andelslaget bjuder även in samfund som underhåller besöksplatser och upprätthåller service för båtfarare i den österbottniska skärgården.
  1. Bergö Fiskargille r.f.
  2. Bergö Båtklubb r.f.
  3. Björkö Båtklubb r.f.
  4. Finlands Fyrsällskap rf.
  5. Föreningen Gäddvikens hamnar, Öja
  6. Gamlakarleby Segelförening r.f.
  7. Harrström Lantmanna- och Fiskargille r.f.
  8. Hydrolink Ab (Boatcenter.fi)
  9. Högklubb Ab, Skaftung
  10. Intresseföreningen för en levande skärgård r.f.
  11. Korsnäs bys samfällighet
  12. Korsnäs Lantamanna- och Fiskargille r.f.
  13. Korsnäs Båtklubb r.f.
  14. Kristinestads Segelförening r.f.
  15. Kvarkens Båtklubb r.f.
  16. Malax Navigationsklubb r.f.
  17. Maxmo Motorbåtsklubb r.f.       
  18. Maxmo Skärgårdsförening r.f.
  19. Maxmo Skärgårds fiskargille rf.                                   
  20. Maxmo Skärgårds samfällighet
  21. Molpe Sjöräddare r.f.
  22. Naturstation Gåshällan r.f.
  23. Naturstation Gåshällans vänner r.f.
  24. Norrskärs Intrresseförening r.f.
  25. Oravais Båtklubb r.f.
  26. Petalax Båt- och Navigationsklubb r.f.
  27. Petalax och Nyby byars samfällighet
  28. Petsmo Båtklubb r.f.
  29. Ragnsby samfällighet
  30. Replot Båtklubb r.f.
  31. Segelsällskapet i Jakobstad r.f.
  32. Segelsällskapet Ägir r.f.
  33. Sideby Fiskargille rf. 
  34. Sideby Södra Fiskargille rf.
  35. Skaftung Fiskargille rf. (icke aktionär) har närvaro, yttrande och förslagsrätt vid stämmor
  36. Skepparklubben r.f. Närpes
  37. Skärgårdsrådet r.f.
  38. Storskärs Intresseförening r.f.
  39. Stubbens intresseförening r.f.
  40. Sundom Båt- och Farledsklubb r.f.
  41. Södra Vallgrund Båtklubb r.f.
  42. Vaasan Merenkyntäjät r.y.
  43. Vaasan Meripuolustustaidon kehittämisyhdistys r.y.
  44. Vasa Arbetares Segelsällskap r.f.
  45. Vasa Motorbåtsklubb r.f.
  46. Vasa Navigationssällskap rf.
  47. Wasa Segelförening r.f.
  48. Vasa Sjöräddningssällskap r.f.
  49. Västerhankmo hamnförening r.f. 
  50. Vörå Båtklubb r.f.
  51. West Coast Ribcharter Ab Bl.a. Molpehällorna
  52. Åminne Hamn r.f.
  53. Österö-Vesterö Fiskargille r.f.
  54. Österbottens Fiskarförbund 

   Sidan uppdaterad 2024 02 06