Solrutten - Aurinkoreitti

  Stora Hamnboken Nystad-Torneå är publicerad

  Stora Hamnboken Nystad-Torneå 180 besöksplatser är publicerad.
  Turun Partiosissit (sjöscoutkår i Åbo) ger ut de här handböckerna. 
  Beställning genom portalen www.satamakirjat.fi (på engelska).
   
  Senaste vår (2023) publicerades en motsvarande handbok för Bottniska Vikens svenska kust, som även finns att köpa genom deras portal.
   
  Solrutten har medverkat till båda böckerna i vilka finns upptagna totalt nästan 400 besöksplatser.