Solrutten - Aurinkoreitti

  Bästa Båtfarare 2021!

  Bästa båtfarare! 

  30 04 2021 Fjädskärs bränsledepå avlägsnad!

  Om Corona:

  Vi lever i tider med begränsningar!
  Observera råd och begränsingar och ta ansvar för andra och dig själv!
  Vi har samlat länkar till råd och instruktioner:
  Juni 2020  Solrutten har avtal med Forststyrelsen om användingsrätt till Rönnskärs Naturstation. Dockets bastu och sovutrymmen/kök kan hyras genom Solrutten liksom två bostäder uppe i ett av husen. Se mer på Rönnskärs hamnsida.
  Rekommendationerna för hanteringen av Coronaepedemin gör det nu möjligt att öppna upp Rönnskärs Naturstation de 1a juni.
   
  Maj 2020  Klubbarna granskar och reparerar under maj månad de farleder de upprätthåller. Den 19.5 har redan samtliga allmänna farleder i Malax och Vallgrund granskats. Arbetet fortsätter nu norrut upp mot Jakobstad varefter det södra området ner till Sideby granskas.

  Juni 2019. Ute vid Rönnskären kan nu även Dockets bastu användas av båtfarare.

  Juni 2019. Fördjupad båtrutt har färdigställts Yttre Uddskär <-> Kastets båthamn. Rutten har fördjupats till ca 2,5 m efter att arbeten i synnerhet vid Bässören slutförts. Rutten remmas ut med några extra förtydligande remmare 13.6.2019. Rutten har inte säkrats med stång och klassas därför tillsvidare inte upp från klass 6 till klass 5. Vi tackar Korsholms kommun för insatsen.

  April 2019. Replot Båtklubb, Kvarkens Båtklubb (Klobbskat), Vaasan Merenkyntäjät och Vaasan Meripuolustustaidon Kehittämisyhdistys ry (Föreningen för befrämjande av Vaasa sjöförsvarsförmåga) har köpt andel i Solrutten. De utgör ett betydande tillskott och vi välkomnar dem varmt. Året har börjat gott!

  I augusti 2018 har HSR levererat utedass till Stora Kalkskär! Många tack!

  17.6.2018. Nyheter om hamnar och farleder! Det närmar sig midsommar och en ny säsong. Havstemperaturen i Kvarkenområdet är nu över 12 grader och inga "isberg" rapporetas in sedan ett par veckor! Försommren har varit exeptionellt varm och vinterns isar har varit skonsamma. Farlederna har nu setts över och förutom att vi nu har nya rapporter om ett par skadade och ett par remmare norröver som av någon orsak flyttat på sig, så är allt i skick. Som bäst uppdateras sidorna utifrån de rapporter vi fått in om förändrad service i hamnarna. Solrutten önskar en trevlig säsong! 

  Följande förändringar för säsongen 2018 kan noteras:

  1. Kvarkens Världsnaturarvs informationscenter, det s.k. Havets Hus, öppnar enligt utsago kring början av Juli. Se hamn 1556.
  2. På andra sidan Replot Bron, vid Fjärdskär, ligger Boatcenters nya hamn där man förtjänstfullt senaste höst inrättat en bränslemack! Det officiella djupet in är 1,6 m, men djupet är säkrat till 2,2 meter vid medelvattenstånd. Se hamn 1558.
  3. Klobbskat utvecklas i rask takt, sedan trålarnas bruk av hamnen gått ner på sparlåga. Parkering för husbilar togs i bruk senaste år. Kommunen har fixat upp hamnens servicehus och avser öppna det för båtfarare i Juli om allt går väl. Vi har i och för sig hört att man tänker sig de mest märkliga avgifter båtfarare nog inte hört talas om på annat håll, men det hinner kanske ändra. Bryggeriet, som ligger ett tiotal meter från bryggan och som brygger Kvarkens öl, har fått rätt att sälja direkt och avser öppna den försäljningen i Juli. Kommunen rustar även upp en gästbrygga för grundgående båtar, med köldjup om max 1,5 meter, närmast då säkert tänkt för lokala besökare. Det finns även planer för servicehuset ovanför den bryggan. Se hamn 1572.
  4. Vi har fört in Malax Navigationsklubbs utfärdsholme "Högskäret" bland naturhamnarna. Se Högskäret
  5. Sillgrund-Åminne båtrutt, som för till Högskäret har också införts. Se farled 915.
  6. Kristinestads stad har byggt en brygga vid torgstranden avsedd för båtfarare. Bryggområdet fördjupades senaste sommar till minst 2,4 meter (målsättningen var 2,7 meter, men vi har inte fått det djupet bekräftat från Trafikverket). Gästbryggan är garanterat en av de mysigaste stadsbryggorna i hela Österbotten och väl värd ett besök. Vi arbetar med den infällda skissen och ersätter den när vi fått tillförlitliga uppgifter om djupet i förtöjningsområdet. Se hamn 1433.

  22.9.2017 Säsongen är över för den här gången. Vi som är aktiva med hemsidan och facebook har nu återvänt från havet, atlantsäglingar och kappseglingar och vi har börjat återuppta arbetet med uppdateringar, översättningar och utveckling.

   

  26.6.2017 Midsommarfirandet är över och säsongen har öppnats för segling i Kvarkenområdet! Det nya F-sjökortet har publicerats i maj och nu verkar även samtliga elektroniska sjökort vara uppdaterade. Isens åverkan på remmare har åtgärdats. Sjunkna och skadade remmare har ersatts. Större delen av det här arbetet gjordes redan innan skolavslutningen första veckan i juni och en del ströremmare har därefter ersatts i skärgården norr om Vasa.

  Valsörarnas enskilda inre farled har retts upp från att ha varit i förfall under flera år och rutten kan nu obehindrat seglas, men var försiktig - den är snäv i synnerhet nere vid Malskär.

  Harrström har förnyat sin remmaruppsättning för den nya linjen som kommer ner till Harrström från norr.

  Solrutten önskar alla båtfarare en trevlig sommar och samtliga funktionärer tackas återigen för en anmärkningsvärd insats!

   

  23.4.2016 Du behöver inte längre registrera dig, men du får gärna göra det i syfte att stöda oss och vara tillgänglig som referensgrupp! Sidorna är nämligen nu öppna för alla.

  Vi förbättrar kontinuerligt sidorna, vi bygger in symbolik och vi har mobilanpassat dem. Vi har också påbörjat uppladdning av översättningarna. Det kan "klotta till sig" då och då. Vi hoppas på överseende.

  Vi tackar alla de som registrerat sig genom att använda PayPal-funktionen. Det har gett oss de medel och den responsgrupp vi behövt i syfte att utveckla sidorna och vi vill framföra att vi givetvis behöver referensgrupper även i det fortsatta utvecklingsarbetet, så registrera dig gärna!

  PayPal-funktionen vi på det här sättet för egen del testat kommer så småningom eventuellt i bruk även för annat.