Solrutten - Aurinkoreitti

  2024 Nya naturhamnar syns i kartsökningen, nytt F-kort 2023, nytt Replotkort 2023 med nya farleder

  2024 Nya ankringsplatser, nya hamnar:

  I vår kartsökning har vi uppdaterat med:
  Petsmo Båtklubb öppnar bastu vid Harapois.
  Bastun vid Högskäret utanför Åminne är i bruk.

  2023 Nya farleder, nytt F-kort, nytt Replotkort

  1. Rutten Replot - Vikarskat har uppgraderats till allmän farled med legångsdjup 2,4 m (farledsdjupet är 3,2 m). Rutten beskrivs i nya F-kortet 2023 och i nya Sundomkortet 2023.
  2. Rutten Yttre uddskär - Kastets båthamn har uppgraderats till allmän farled med ledgångsdjup 2,0 m (farledsdjupet är 2,6 m). Rutten beskrivs i nya F-kortet
  3. Från Lappörarna ner till Rotörsskatan vid Kvicksund har byggts en registrerad allmän båtrutt med ledgångsdjup 1,2 m (farledsdjup 1,8 m) Rutten beskrivs i nya F-kortet och i nya Sundomkortet 2023.
  6. Hällnäsleden har förnyats 2022. Se nya F-kortet.

  20.7.2022 Stubben har ny brygga. Farledsdjup 2,4 m.

  Midsommar 2022. Farlederna är åter granskade och iståndsatta. Solrutten tackar åter alla de talkogäng som stått för detta.

  14.6.2022 Arbeten med att återställa farleder efter vinten pågår i Sydösterbotten. Arbetet kom igång sent då isarna gick sent i år.

  23.5.2020 Kisbockens enskilda båtrutt färdigställd. 

  23.5.2020  Klubbarna i Malax, Korsholm och Vörå kommuner har granskat och åtgärdat sina allmänna farleder. Arbeten med allmänna båtrutter i klass 6 och med enskilda båtrutter fortgår ännu i området. Arbetet med  klubbarnas allmänna farleder fortsätter nu i Jakobstad och Nykarleby varefter de södra delaran åtgärdas och granskas ner till Sideby.

  12.6.2019: Området från Sideby norrut till Karleby har åtgärdats efter vinterisens härjningar. Fördjupningen av båtrutten från Yttre Uddskär ner mot Kastet har fördjupats vid sundet innanför Bässören. Hela rutten är nu ca 2,5 m djup vid medelvattenstånd, dock inte säkrad med stång.

  Januari 2019: Bergö-Bredhällans och Valsörarna fyrens brygga har införts i hamnbeskrivningarna nu då sjömätningar från 2017 processats. Klobbskat-Malskärs farled har fått laga kraft och införs i farledsregistret.

  Granskning och reparation av isarnas skador områdesvis och meddelande om färdigställda farleder och kommande arbeten finns i vidstående länk i kronologisk ordning. Samtliga farleder var granskade och i ordning i början av juni så när som på npgon avbruten (men ändå klart tydlig) remmare.. Länk: Färdigställda farleder