Solrutten - Aurinkoreitti

    Skärgårdshamnar i Vörå kommun (Norra Korsholm och Nykarleby)

    Se även turistinformation genom Visit Vasa - Vasaregionen - Vörå:

    >> http://www.visitvaasa.fi/sv/kommuner/Pages/resultat.aspx?PK=435