Solrutten - Aurinkoreitti

    Monåfjärdens historiska avlägsnade farled

    Tidigare gick oljehamnsfarleden till Kanäs in från norr via Kantlax