Solrutten - Aurinkoreitti

    Om Stora Kalkskär

    Stora Kalkskär utgör ett populärt mål för båtutflykter. Maxmo Skärgårdsstiftelse har i mars 2016 förvärvat hela norra delen av ön. Stiftelsen avser flytta bort byggrätterna från de mest populära klippstränderna till fastlandet och freda skogsmarken. Det här görs i syfte att kunna bibehålla ön som ett populärt fritidsmål. Tanken är att överlämna områdets förvaltning till Andelslaget Solrutten som för egen del sedan överenskommer med lokala aktörer om områdets utveckling och skötsel. På öns norra strand behåller stiftelsen en byggrätt avsedd för servicebyggnad/bastu för fritidsfolket och båtfarare. Vörå kommun har fått tillstånd av Regionförvaltningsverket att anlägga en allmän djupsäkrad farled till besöksplatsen och man har gjort avtal med Maxmo Båtklubb om farledsskötseln. 

    Omedelbart intill stranden på öns östra sida finns Kvarkenområdets djupaste vatten. Noteras bör dock att Höga Kustens vatten söder om Kvarken är djupare.