Solrutten - Aurinkoreitti

  Stora Kalkskär (1615)

  Förtöjning vid klippor. Det har slagits fästen i klipporna.

Mindre båtar förtöjer i den lilla viken längst ner i sydost och där hittas soplådorna och eldstaden. Områdets skogsbestånd har fredats 2018 och det är inte tillåtet att elda annanstans.
  Vi tackar HSR som har levererat utedass i augusti 2018 (bakom soplådorna)!

Bli medlem i HSR !  Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen

 
 

Större båtar brukar lägga till vid den populära klippan vid den lilla udden där köldjupet är 3 - 3,5 meter vid klippan.

23 05 2023 (c) Panu Kuoppala
 
Observera att inga inga fästen är slagna vid den djupste klippan. Bra att ha egna fästjärn med:

Området har fastställts som naturskyddsområde i augusti 2018. Allemansrätten gäller och man får röra sig fritt på området. Eldandet bör helst ske på i kartan angiven plats. Det är inte tillåtet att elda på klipporna då de spricker och förstörs så småningom!

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.