Solrutten - Aurinkoreitti

  Snögrund ankringsplats

  Till ankringsplatsen vid Sngrund är djupet trallet in via Abborgrunds farled. Stångtrallning enligt MW2010 3,2 meter.
  Farlederna till Snögrunds ankringsplats och till Söderskatan är enskilda, ävensom den grunda båtrutten som går upp till Abborgrund mellan  Laip och Dalarevet.
  Farledslinjen norr om Sögrund, Snögrunds historiska skyddsankringsplats och inseglingsfarleden till Söderskatans besöksbrygga har förnyats i sept 2022:

  © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mitta Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

  Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.