Solrutten - Aurinkoreitti

  Kisbocken (1610)

Området utgör friluftsområde och är öppet för allmänheten! Håll Skärgården Ren (HSR) upprätthåller områdets service sedan ett par årtionden. Vatten- och landområdet ägs av Maxmo Skärgårds Samfällighet (andel i samfälligheten har nästan samtliga gårdar i Vörå kommun och Mickelsörarkipelagens markägare) och förvaltningen är formellt ordnad genom att Andelslaget Solrutten arrenderar området sedan juli 2019. Verksamheten på området har andelslaget upplåtit åt HSR. HSR är synnerligen beroende av Ditt medelmsskap för att kunna upprätthålla verksamheten så anslut Dig gärna! HSR och Solrutten tackar på förhand!

  2 st tunga bojar med 1200 kg betongvikt.
Förtöjning vid klippan och vid bryggan som färdigställts i maj 2022. Ca 3 meter vid köldjup vid klippan och grundar upp österut längs med bryggan. Det har slagits fästen i klippan.
Det finns fäste för motorbåtar även längre ut på udden i nordost. Där finns det dock djupt liggande sten under.
  HSR upprätthåller naturhamnens service. Bli medlem i HSR då du lagt till !
 Bli medlem i HSR !  Håll Skärgården Ren upprätthåller hamnens service
 
*sjömätt 2019. Angivna djup är indikativa. Rutten har inte säkrats med stångramning. Rutten har märkts ut 2020 05 23. Båtruttens farledsdjup är indikativt 2,7 m (ekolodning), vilket med 60 cm säkerhetsmarginal ger ett indikativt ledgångsdjup på omkring 2,1 - 2,2 m (se informationen om farledsbyggande). Farledsdjupet är som grundast vid porten, omkring 2,7 meter vid medelvattenstånd. 
 
Bryggan färdig 24.5.2022, foto Ove Lindberg (Lindberg Construktion, Malax):
 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

Uppdaterad 2024 03 05