Solrutten - Aurinkoreitti

  1632k Hellnäs båthamn, bränsledepå och virkeslastningsbrygga

Hellnäs båthamn upprätthålls av Vörå Båtklubb r.f. Djupgående båtar och båtar som inte kan gå under bron (3 m hög öppning) kan hjälpligt förtöja invid virkeslossningskajen. Kajen används inte längre. Boj finns.  
   
 Sidan uppdaterad 30 6 2021

 © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria