Solrutten - Aurinkoreitti

 Mickelsörarnas Naturstation, Kummelskär (1608)

Café och torn öppet fom 20 06 2024 till skolstarten 11.8. Öppet kl 12 - 19. Platsen drivs med hjälp av volontärkrafter.
Andelslaget Solrutten arrenderar och driver Mickelsörarnas Naturstation med besökshamn, logi och café. Friluftsområdet ligger i Kvarkens Världsnaturarv. Andelslaget Solrutten arrenderar platsen sedan midsommar 2020 av Forststyrelsen. Platsen och cafét sköts med frivilliga krafter från Solruttens ägarföreningar. Solrutten upprätthåller ingen egen särskild Facebookportal för Café Kummelkskär och Naturstationen, men det finns föråldrade portaler i bruk, som privatpersoner upprätthåller och de uppgifter de förmedlar är inte nödvändigtvis korrekta.

  10 P  

Bryggavgift för övernattande båtlag 10 €/natt. Ingen el finns. Bastu 20 € per timme per båtlag. Man eldar själv.
Brygganläggningen har förstorats i november 2021 och bojarna har förnyats. På insidan flytbryggan finns en sten, som syns bra i drönarbilden.
       

 Café Kummelskär

Cafét tar ej längre emot kontanter. Endast kort. Bastu och hamn kan betalas även med Mobile Pay. 
 
 
Bastun reserveras på plats. Förhandsreserveringar tas ej emot. Avgiften är 20 € per båtlag. Betala.
 
 
Bäddplatser kan inte reserveras pga renovering för att öka brandsäkerheten.
  Kvarken.fi
Bli medlem i HSR !  Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen
 
23.5.2023 flygbild (c) Panu Kuoppala:
6.11.2021 nya bryggdelen färdigställd. Bojar kommer till juli 2022 (foton Teemu Rauhala och John Erickson, flygbild (c) Panu Kuoppala:
 
 
 uppdaterad 2024 03 05
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.
Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.