Solrutten - Aurinkoreitti

 Mickelsörarnas Naturstation, Kummelskär (1608)

Mickelsörarnas Naturstations besökshamn och friluftsområde ligger i Kvarkens Världsnaturarv. Andelslaget Solrutten arrenderar platsen sedan midsommar 2020 av Forststyrelsen. Platsen och cafét sköts med frivilliga krafter från Solruttens ägarföreningar.

  10 P  

De fyra västligaste bojarna har förnyats vid midsommar 2020. Ketting 15 m och vikterna är av modell 1200 kilogram och avsedda för tyngre båtar.
       

 Café Kummelskär

Cafét öppnar för säsongen 2021 fredag 25.6. Cafét är öppet varje dag till och med lördag 8.8 varefter vi endast strävar efter att hålla bastun varm fram till tissdag 10.8, dagen före skolstarten.
Cafét är öppet tiderna 12-19, med reservation för avbrott för bastu-underhåll och pauser.
 
 
Bastun (möjlig att få tillgång till nästan dygnet runt) kan reserveras genom Solrutten. Avgiften är 20 € per båtlag. Reservera
 
Bäddplatser kan inte reserveras 2021 pga renovering för att öka brandsäkerheten.
 

  Kvarken.fi

Bli medlem i HSR !  Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen

*uppdaterad 2021 06 07

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.