Solrutten - Aurinkoreitti

Skärgårdshamnar i Vörå kommun (Norra Korsholm och Nykarleby)

 Vora.fi

Se även turistinformation genom Visit Vasa - Vasaregionen - Vörå:

Visit Vörå:

>> http://www.visitvaasa.fi/sv/kommuner/Pages/resultat.aspx?PK=435