Solrutten - Aurinkoreitti

 Wasa Segelförenings gästhamn (1536)

 20 P  

         
 
Farledsområdena har säkrats med ramstång enligt medelvattenstånd MW 2010. Säkrade områden avgränsas med lila linjemarkeringar. Ledgångsdjupen är givna i N2000 sedan 2023.

Vy över Wasa Segelförenings hamn:

> Gästbrygga vid nr 1 och septitank vid nr 5 !

>> https://www.youtube.com/watch?v=dBMpvX5_AR4 © Johnny Wik 

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.

Uppdaterad 2024 03 10