Solrutten - Aurinkoreitti

 1553 Kopparfuruskär

Platsen utgör Vasa stads allmänna utfärdsplats.

 8 P

Farleden är snäv. Speciellt den sista porten är inte mer än fem meter bred! Bojarna ligger i en halvcirkel runt bryggspetsen och observera att det är snävt! 
    

Håll Skärgården Ren upprätthåller service i hamnen

Bli medlem i HSR !  

 
 © Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.