Solrutten - Aurinkoreitti

  1552 Granskär

 

  Jannen Saluuna - Jannes Saloon 

 

   20 P   2 P 

      

Det går enligt ägarna bra att övernatta vid bryggan, men man bör i de fallen göra en överenskommelse med personalen. Det finns en större boj utanför bryggspetsen. Det går bra att ankra också och man kan ligga långsides längs den långa bryggan i händelse att det finns plats och man överenskommer om det.

OBSERVERA DEN BESVÄRLIGA STENEN !

© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.

Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.