Solrutten - Aurinkoreitti

 Boatcenter , Hydrolink (1532)

Mellan Wasa Segelförening och Vasa Motorbåtsklubb ligger ett båtserviceområde där dels WSF:s sugtömningsanläggning ligger och dels Boatcenters båtservice och bränsledepå.   

Hydrolink Boatcenter

>>   Boatcenter Hydrolink har sitt egentliga båtcentrum vid Fjärdskär invid Replot Bro. Se närmare Korsholms farleder och hamnar.
 
 
© Andelslaget Solrutten äger ovanstående beskrivning och dess rättigheter. Andelslaget Solrutten bär inget ansvar för riktigheten i de uppgifter som ingår eller medföljer bifogade beskrivningar, som skall uppfattas endast som indikativa och kan innehålla felaktigheter. Officiellt farledsdata tillhandahåller Trafikverket. Djupdata ägs av Andelslaget Solrutten, Wasa Segelförening rf, Bergö Fiskargille rf och Oy Mapteam Ab. Tillgång till dessa djupdata har även Trafikverket, staden/kommunen, markägaren, vattenägaren, farledsunderhållaren och hamnvärden. Djupundersökningarna har utförts med försvarsmaktens tillstånd och kan inte överföras på andra utan tillstånd av ägaren Wasa Segelförening rf.
Andelslaget Solrutten tar inte ansvar för att djupundersökningarna är riktigt gjorda och felfria.
 
Uppdaterad 2024 03 10