Solrutten - Aurinkoreitti

 Vaasan Merenkyntäjäts (VM) besöksbygga (1528)

Segelföreningen VM uppger 3 st tillgängliga besöksplatser
Länk till segelföreningens websidor:
Uppdaterad 2024 03 10