Solrutten - Aurinkoreitti

 Länk tills stadens informationssidor:

 Vasa.fi

 Visit Vasa

 

Stadens kartta

>>  http://kartta.vaasa.fi/IMS/fi?layers=Opaskartta&cp=99504,29582&z=2&language=fin

 

Översikt